گروه نبشتار را تعدادی از دانش‌آموختگان علوم انسانی تشکیل داده‌اند که باور دارند رشد و بسط علم و فناوری رابطه تناتنگی با نحوه بیان آنها دارد و نیز رشد علمی ما بدون توسعه زبان فارسی، نمی‌تواند نقشی در گسترش تمدن داشته باشد.
بی‌شک در برخی از پروژه‌ها نیاز به تماس و تعامل تنگاتنگ صاحب متن و ویراستار یا مترجم است. برای چنین مواردی می‌توانید با شماره تماس ۰۹۱۲۷۶۴۷۸۲۷ یا نشانی @nadersohrabi66 در پیامرسان‌های تلگرام و بله تماس بگیرید.